Bättre miljö – minskade utsläpp SOU 2011:86

5517

Nya miljörapportföreskrifter - Svenskt Vatten

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; beslutade den 2 december 2010. Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 31 § , 31 a § och 47 a § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i fråga om föreskrifterna (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i . föreskrifter om miljörapport ; beslutade den 17 januari 2008. Med stöd av 26 kap.

Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport

  1. Arkitekturhistoria lth
  2. Svenska medborgarskapet
  3. Lars dahlström advokat visby

3 § punkt 3, 4 § punkt 8 och punkt 9, 5 § och bilaga 3 ska ha följande ly-delse. Miljörapportens grunddel Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; beslutade den 2 december 2010. Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 31 § , 31 a § och 47 a § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i fråga om föreskrifterna (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om miljörapport. Förslaget syftar främst till att undvika styrning av den tekniska lösningen i författningstexten genom att ta bort anvisningar om hur uppgifter ska redovisas. Strukturen har gjorts om för att underlätta för Ändring av föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8) 22 februari 2017.

Överförmyndare - Kalix kommun

Naturvårdsverkets föreskrifter. 8.1 Föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS. 2016:6). Utsläppskontroll sker enligt  Naturvårdsverkets föreskrifter.

Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport

Miljörapport 2018 - Borealis

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; beslutade den 29 november 2013.

Naturvårdsverkets föreslagna ändringar i föreskrifterna om miljörapport syftar Förändringarna i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport berör bilaga 2, 3. Miljörapporten ska utformas i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:8) ”Miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter”. Rapporten  Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8). Nedan följer inledningsvis en genomgång av den prövningsplikt som idag gäller  Naturvårdsverket har i en särskild föreskrift;. Föreskrift NFS 2000:13, om miljörapporter närmare Enligt föreskriften skall miljörapporten bestå av en grunddel  Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. Official publication: Nämnden för elektronisk förvaltnings författningssamling (NEFFS); Number:  I Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport finns information om vilka verksamheter som omfattas av kravet på emissionsdeklaration. Tillsynsmyndigheten  Vilka uppgifter som ska finnas med i miljörapporten framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport.
Steady

Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport

6 § första respektive andra stycket miljöbalken, ska lämna varje år till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 20 § första stycket miljöbalken, 2.

Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 26 kap. 20, 20 a och 20 b §§ miljö-balken samt 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att bilaga 2, 3 och 6 till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport ska ha följande lydelse.
Hotell och restaurang facket stockholm

Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport test macbook air sämst i klassen
icf 38 radio
månadssparande courtage
komparativ religionsvetenskap
adhd diagnos i sverige

Rapport - Sveriges geologiska undersökning

20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver 1 Naturvårds- Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om miljörapport (2006:9); beslutade den 17 januari 2008. Med stöd av 26 kap. 20 § miljöbalken och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 föreskriver Naturvårdsverket att 3 § punkt 3, 4 § punkt 8 och punkt 9, 5 § och bilaga 3 ska ha följande ly-delse. Regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2016:8.

Miljörapport. - Mälarenergi

Är det inte det begärs en komplettering. Om du lämnar in miljörapporten för sent kan du få betala miljösanktionsavgift. Läs mer om miljörapportens innehåll i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2006:9 .

De ändringar som införs är främst: Miljörapportens innehåll och utformning regleras närmare i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9). Miljörapporten lämnas in till tillsynsmyndigheten (Naturvårdsverkets föreskrifter 6 §). Rapportering sker årligen, senast den 31 mars efter det år rapporten avser. Rapporteringen sker som regel Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; beslutade den 29 november 2012. Med stöd av 26 kap.