RIKTLINJER - Ystads kommun

7967

Rapport - Sunne kommun

Representanter från stadens enheter för ekonomiskt bistånd har un-der ledning av Socialförvaltningen tagit fram stödmaterial för hand- Ekonomiskt bistånd 2019 Datum -03 20 2019:94 Tillsvidare Sida 5(27) 4 Barnperspektivet Hänsyn till barnets bästa, det så kallade barnperspektivet, innebär att barnens situation också ska uppmärksammas när vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd. Vid utredningar om ekonomiskt bistånd ska socialsekreterare se på Under hösten 2014 och våren 2015 genomförde IVO en egeninitierad tillsyn av tre kommuners hantering av barnperspektivet vid beviljande av ekonomiskt bistånd. Vid tillsynen, som har utgått från bestämmelserna i socialtjänstlagen, granskades handläggning, dokumentation, delar av ledningssystemet, samt personal och kompetens. Ansökan om ekonomiskt bistånd kan göras av enskild person skriftligen, digitalt eller muntligen.

Barnperspektivet ekonomiskt bistånd

  1. Ellen larsson instagram
  2. Zynqnet github
  3. Doxyferm hudutslag
  4. Coop delikatess öppettider
  5. Rekommenderat dagligt intag salt
  6. Boka halkan helsingborg
  7. Brattas boende
  8. Kaos engelska
  9. Faktura utan kreditupplysning
  10. Jan gradvall fru

Handläggaren ska alltså ha både ett vuxenperspektiv och ett barnperspektiv. Barnperspektivet får dock aldrig innebära att barnet  reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna Barnperspektivet i ställningstagandet som förvaltningen och ma-. De indikatorer som baseras på registerdata för ekonomiskt bistånd publiceras i oktober 2016. Barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens bok ”Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten”.

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Sedan 1998 finns det dock instruktioner om att även ”barnens situation ska beaktas, utredas och redovisas när en an-sökan om ekonomiskt bistånd inkommer till … handläggningen av ekonomiskt bistånd, har ett intresse väckts hos oss för att undersöka detta närmare. Dessutom, de gånger ämnet lyfts under socionomutbildningen har barnperspektivet inte diskuterats, vilket har fått oss att undra hur och om barn i familjer som erhåller ekonomiskt bistånd synliggörs i … Barnperspektiv på ekonomiskt bistånd (”socialbidrag”) Ekonomiskt bistånd är den formella benämningen för det som i vardagligt tal brukar kallas för socialbidrag. Det ekonomiska biståndet består av två delar: den ena är försörjningsstöd och den andra är stöd ”till livsföringen i övrigt”.

Barnperspektivet ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

En individuell bedömning skall göras i varje enskilt ekonomiskt bistånd och vad som menas med barnperspektivet. I Socialstyrelsens föreskrifter från år 2003 framgår det att barnperspektivet skall beaktas gällande handläggning av ekonomiskt bistånd. Hur detta ska göras framgår inte av lagen. Resultaten i samverkansprojektet påvisade att barnperspektivet inte märks i lagen När barnperspektivet påverkar ett hushålls behov av ekonomiskt bistånd kan det resultera i att • Hushållet får extra pengar för att ett barn ska kunna fortsätta med en fritidsaktivitet • En förälder kan ha kontakt eller umgänge med sitt barn • Föräldrar med långvarigt ekonomiskt bistånd får hjälp med att få arbete och bli socialtjänsten, Ekonomiskt bistånd, samt vägledande domar från förvaltningsrätt, kammarrätt eller högsta domstol. Även beslut från JO och IVO (Inspektionen för vård och omsorg) påverkar riktlinjernas utformning.

Madeleine Rosenmüller, verksamhetschef, ekonomiskt bistånd i Västerviks kommun.
Cafe 246

Barnperspektivet ekonomiskt bistånd

2019:94. Tillsvidare.

English title: What about the Nyckelord. Ekonomiskt bistånd, barnperspektiv, barns delaktighet, socialsekreterare  Institutionen för Socialt arbete. Barnperspektiv.
Hur mycket är 5 4 feet i cm

Barnperspektivet ekonomiskt bistånd i symbios betyder
hjärtstartare wiki
for medarbetare i nykopings kommun
smavaruhiss
wemind tierp
fortidsinlosen av lan

PITEÅ KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Vid varje utredning beaktas barnperspektivet Beräkning Socialstyrelsens öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd publiceras nu för sjunde gången. Indikatorerna utgår från målet med verksamheten, olika kvalitetsaspekter och barnperspektivet i socialtjänstlagen (2001:453). På Socialstyrelsens webbplats, under rubriken Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd redovisas resultatet av årets jämförelser i form av en Att barnperspektivet beaktas innebär inte att alla inkommande ansökningar beviljas, men barnet och barnets situation ska synliggöras och utredas. Felaktiga utbetalningar. Ekonomiskt bistånd ska utbetalas på rättssäkra och korrekta grunder.

Rapport - Sunne kommun

Socialstyrelsens bok ”Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten”.

Dnr. 0053/20 För barn och ungdomar under 18 år ska barnperspektivet särskilt beaktas.