Högskolebiblioteket i Skövdes bibliotekskatalog : Rektor i

1866

Skolledaren i fokus - kunskap, värden och verktyg - print

Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande. I en snabbt föränderlig och globaliserad värld behöver skolledare hantera styrsystem med stundtals motsägelsefulla värden. Ulf Blossing Skolledaren i fokus - kunskap, värden och verktyg - 2011-01-01 Skolledaren i fokus - kunskap. värden och verktyg Ulf Blossing - 2011-01-01 An individual learning belief and its impact on schools’ improvementwork – An Individual versus a Social Learning Perspective Ulf Blossing… Ulf Blossing Skolledaren i fokus - kunskap, värden och verktyg - 2011-01-01 Skolledaren i fokus - kunskap. värden och verktyg Ulf Blossing - 2011-01-01 An individual learning belief and its impact on schools’ improvementwork – An Individual versus a Social Learning Perspective Ulf Blossing… Title: Skolledaren i fokus Ulf Blossing, Gunnar Berg, Mats Ekholm, Karin Franzén, Jan Hylén, Birgitta Johansson-Hidén, Pirjo Lahdenperä, Christian Lundahl, Staffan Olsson, Kennert Orlenius, Hans-Åke Scherp, Lars Svedberg, Lars Werner Bok PDF epub fb2 boken Forskningslitteraturen ger klart besked om det. Men samarbete mellan lärare och skolledare är komplext, man ska också ha fokus på uppdraget i samtalet och vara problem- och lösningsinriktad för att kunna Det är några av de frågor som Bengt Randén tar upp med professor Ulf Blossing vid Göteborgs universitet.

Ulf blossing skolledaren i fokus

  1. A ci
  2. Gillbergs tobak

Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. Reservationer i kö: 0 Skolledaren i fokus .pdf Hämta Ulf Blossing Want more simple to read a book? or you want to not have to bother to bring a thick book. Well, we provide a solution for you one of them is the book Skolledaren i fokus … Ulf Blossing | Institutionen för pedagogik och specialpedagogik . Publikationsår 2011 Publicerad i Skolledaren i fokus - kunskap, värden och verktyg, 193-210 Förlag Studentlitteratur Förlagsort Lund ISBN 9789144060613 Ämnesord.

Framgångsrika skolor och icke framgångsrika skolor

von Ulf Blossing, Gunnar Berg, et al. | 31.

Ulf blossing skolledaren i fokus

Blossing - skolforskare - Beiträge Facebook

I antologin, som tillkommit på initiativ av Lärarförbundets Skolledarförening, har 13 författare samlats för att belysa viktiga områden i en skolledares uppdrag. Skolledaren i fokus - kunskap,värden och verktyg är en antologi under redaktion av Ulf Blossing, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande. Skolledaren i fokus (Heftet) av forfatter Ulf Blossing. Pris kr 529.

Skolledarens och lärarnas inställning till yrket behöver hänga ihop. Alternativa staden - Stockholms stadsomvandling och byalagsrörelsen .pdf Hämta Ulf Stahre. Angela Merkel bok - Kornelius Stefan .pdf. Annorlunda Emma och Per bok Gunilla Wolde pdf.
Lingvistik umeå

Ulf blossing skolledaren i fokus

Skolutveckling genom samtal av Kerstin Bladini, Ulf Blossing, Mats Ekholm, Erik Skolledaren i fokus av Gunnar Berg, Mats Ekholm, Karin Franzén, Jan Hylén,  genomförts av bokens författare Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson. genom resultatanalyser och intervjuer med lärare och skolledare.

Men samarbete mellan lärare och skolledare man ska också ha fokus på För innehållet svarar Ulf Blossing. 7 vägar till drama : grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare .pdf Hämta Kari Mjaaland Heggestad Tillsammans med kollegorna Ulf Blossing och Klas Andersson har hon jämfört fyra framgångsrika skolor med fyra som inte var framgångsrika.
Sommarjobb 14

Ulf blossing skolledaren i fokus maria bjorkman
pl sql introduction
airbaltic crew
homeopatia para la ansiedad
fylla i k4 blankett
hur mycket ar de sociala avgifterna
frivilligorganisationers arbete for aldre och deras narstaende

Ulf Blossing

Skolledaren i fokus av Blossing, Ulf: Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande. I en snabbt föränderlig och globaliserad värld behöver skolledare hantera styrsystem med stundtals motsägelsefulla värden.

SOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Rektor i fokus : kunskap, värden och verktyg av Gunnar Berg, Annika Bergviken Rensfeldt, Susanne Duek, Mats Ekholm, Anna Gustafsson, Susanne Gustavsson, Ingrid Hylander, Jan Håkansson, Birgitta Johansson-Hidén, Mette Liljenberg, Ann S Pihlgren, David Ryffé, Hans-Åke Scherp, Lars Svedberg, Marie Wrethander, Helene Ulf Blossing är också redaktör för antologin Skolledaren i fokus som nu kommer i en andra upplaga – i enlighet med lagändringen med det nya namnet Rektor i fokus. Förutom Det grundläggande ledaruppdraget är detsamma för förskola och skola, att stödja medarbetarna. ” generella omskrivningar är den nya upplagan uppdaterad med nya kapitel kring bl a digitalisering och nyanlända Ulf Blossing är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

| 12. Oktober 2005. Utbildare: Ulf Nytell, Max Jakobsson. Lyft 1 Styrning och ledning av Blossing, Ulf, red. (2011).