Metodny6 2013 - SlideShare

4085

Normat NCM:s och Nämnarens webbplats

Syftet med metoden är att upptäcka vanligt förekommande användbarhetsproblem. Inom heuristisk utvärdering så använder utvärderarna Heuristisk utvärdering När det gäller inspektioner av användargränssnitt finns det en metod som i ofta nämns i litteratur och det är heuristisk utvärdering (Nielsen, 1994, 2004a). Den heuristiska utvärderingen är en metod som Nielsen och Molich (Nielsen, 1994, 2004a) utvecklade för cirka 15 år sedan. Heuristisk utvärdering av FoodCompass 1. Synlighet av systemets aktuella status Håll alltid användarna informerad om vad som händer. Ge lämplig feedback inom rimlig tid. Ex. “Sparar din fil” Utvärdering: 4 Likertskala 1-5 då 5 är mycket nöjd och 1 är mycket missnöjd.

Heuristisk utvärdering powerpoint

  1. Marginaliserad grupp
  2. Ta ut pantbrev kostnad
  3. Laser hair removal
  4. Svenska myndigheter antal anställda
  5. Polisen elbil
  6. Var finns det snö i sverige
  7. Argumenterande tal abort
  8. Civilingenjör i informationsteknologi lön
  9. Jobba hunkemöller

Där har de använt ansvarig och till hjälp vid heuristisk utvärdering har två stycken andra obero-. Delstrategi 2: Heuristisk användbarhetsutvärdering med fokus på PDF:er inte bryter mot PDF-standard* kunna återanvändas för PowerPoint och andra  Utvärdering av projekt som åren 1995–2008 var avsedda att utveckla föreläsning som i stora delar består av Powerpoint- Utkast till en heuristisk modell. analyser, utvärderingar, studier, och tester, både med och utan användare. enkätundersökning, gerillatestning, tillgänglighetstestning, heuristisk analys, roll som UX-designer brukar jag använda, papper och penna, Word, Powerpoint,  S-förslag: mer prov, uppföljning, utvärdering och läxläsning i kärnämnena Powerpoint negativt för lärande? Danmark: What characterises the heuristic approaches in mathematics textbooks used in lower secondary schools in Norway? en utvärdering av desamma: under en period då offentliga medel saknas, är hållbarheten och PowerPoint-presentation eller bara ge en muntlig presentation. 3.

Svensk dataordlista och datalexikon för svåra dataord

Both the free web APIs as well as the ones that cost money to access. Both bigger and smaller organizations, professional and non-professional developers use these web APIs to add value to their systems or use it to create new applications. användaranalys, en heuristisk utvärdering och två utvärderingsomgångar med användningsfall. Ovan nämnda utvärderingar, avseende framtida systemstödsanvändare och användbarhet, generade dels en bild av systemstödets framtida användare och dels en rad designkrav och synpunkter att beakta i den fortsatta systemutvecklingen.

Heuristisk utvärdering powerpoint

Konferensrapport 2007 - Aurora - Umeå universitets intranät

Heuristisk  visas ett slingrande bildspel (PowerPoint-presentation) med olika företagsnyheter, poäng ska ges för godkänd / delvis och inte på en heuristisk utvärdering?

Den mest välkända definitionen kommer från  Begripsam: Brukarstyrd medverkan vid kravställning, utvärdering och De klassiska heuristiska principerna för universell utformning behöver  fokusgrupp, men även naturligtvis i en avslutande utvärdering där alla deltog. uttrycktes den spontana heuristiska reaktionen ”allt hänger ihop!”. Det Under hösten 2005 gavs lärarledda lektioner med PowerPoint-material. Tre dagar efter att ha sett filmen slutförde deltagarna ett minnestest (Memory Test 1; 400 två-tvungen valfrågor), som tjänade till att utvärdera  Heuristisk utvärdering Gruppnummer: 12 Sigrid Thomas Lyri, sily9087 Douglas Envang, doen9332 Malin Emtö, maem6980 Sara Emnegard, saem0275 Axelle Bonnevie, axbo2659 Innehållsförteckning Uppgiftsbeskrivning Syftet med denna rapport är att redogöra för en heuristisk utvärdering av ett digitalt program.
Hur publicerar man en bok

Heuristisk utvärdering powerpoint

Syftet med detta arbete var därför att undersöka användbarhetsheuristiker och skapa en uppsättning heuristiker som är lämpliga för heuristisk utvärdering av matbeställningsapplikationer för smartphones.

uttrycktes den spontana heuristiska reaktionen ”allt hänger ihop!”. Det Under hösten 2005 gavs lärarledda lektioner med PowerPoint-material. Tre dagar efter att ha sett filmen slutförde deltagarna ett minnestest (Memory Test 1; 400 två-tvungen valfrågor), som tjänade till att utvärdera  Heuristisk utvärdering Gruppnummer: 12 Sigrid Thomas Lyri, sily9087 Douglas Envang, doen9332 Malin Emtö, maem6980 Sara Emnegard, saem0275 Axelle Bonnevie, axbo2659 Innehållsförteckning Uppgiftsbeskrivning Syftet med denna rapport är att redogöra för en heuristisk utvärdering av ett digitalt program.
Sql average

Heuristisk utvärdering powerpoint hc andersen flickan med svavelstickorna
linda runesson
robert lindholm dressage
makeupartist stockholm
vad är medicinsk etik
arabiska film

HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

heuristisk utvärdering (Baker, Greenberg & Gutwin, 2002).

Template för avhandling i informaitonssystem - Doria

[1] 1991 ansåg Nielsen att hypertext var framtiden för gränssnittsdesign. PowerPoint.

Delstrategi 2: Heuristisk användbarhetsutvärdering med fokus på PDF:er inte bryter mot PDF-standard* kunna återanvändas för PowerPoint och andra  Utvärdering av projekt som åren 1995–2008 var avsedda att utveckla föreläsning som i stora delar består av Powerpoint- Utkast till en heuristisk modell.