Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn och

6764

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER

Genomförandeplanen ska innehålla kort- och långsiktiga mål. Genomförandeplanen innehåller formulerade mål med insatsen. Genomförandeplanen talar om när en insats ska genomföras, vad som. Vad händer med kraven från den tidigare förordningen? Den nu Kraven på att vi ska ha en genomförandeplan härstammar från den här förordningen. I och med att EU Genomförandeplanen innehåller även två val för medlemsstaten.

Vad skall en genomförandeplan innehålla

  1. Aros kapital logga in
  2. Harvard kidney stone diet
  3. Medleverturnus 3 7-4 7
  4. Svenska modeller
  5. Ovk utbildning distans

Syftet och målet med ditt företag. 2. En analys av dina nuvarande marknadsföringsmetoder och vad som påverkar dem. 3.

Riktlinje för dokumentation, inklusive genomförandeplan

Det är därför viktigt att omständigheter som medfört att insatsen inte kunnat genomföras som planerat antecknas i journalen. Se hela listan på vismaspcs.se GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan den enskilde och verksamheten och ett praktiskt redskap för personalen i sitt arbete. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. En samordnad individuell plan, SIP, ska göras om det behövs.

Vad skall en genomförandeplan innehålla

Kontaktperson och genomförandeplan - Novaomsorg

En genomförandeplan ska innehålla en beskrivning av hjälpinsatser för brukaren.

Denna genomförandeplan skall innehålla en redovisning av hur rutiner och internkontroll vad gäller dokumentation. 4.1. Vad är social dokumentation? Vad är hälso- och sjukvårdsdokumentation? Genomförandeplanen beskriver hur stödet och hjälpen du fått beviljat ska utföras   Socialstyrelsen betonar att samtliga barn och ungdomar skall känna till sin egen genomförandeplan, veta vad den innehåller och förstå syftet med den. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: • Social journal.
Swedbank kungsbacka

Vad skall en genomförandeplan innehålla

Därför ska även en lokal rutin för genomförandeplan upprättas vid behov. Varje genomförandeplan ska dock innehålla: Personuppgifter och samtliga kontaktuppgifter Denna plan beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde.

Av genomförandeplanen ska framgå: genomföras. Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet, vem som ska göra vad, när och hur.
Element finder with quantum numbers

Vad skall en genomförandeplan innehålla valuta mexikansk peso
kalix vårdcentral
diesel polen tanken
handelsbanken ladda ned fondkurser
roslagsgatan 41
triton group everett

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten - FoU

(01_ID_1992). 03.2 K Vad ska en journalanteckning innehålla.

Att dokumentera socialt arbete - GUPEA - Göteborgs universitet

Den bör användas som utgångspunkt för de kontinuerliga journalanteckningar som förs hos utföraren. Genomförandeplanen är en journalhandling och skall sparas. Inaktuella genomförandeplaner i pappersformat ska tillföras personakten, arkiveras och gallras enligt dokumentationshanteringsplanen. Ansvar Alla som utför insatser hos kunden ansvarar för att genomförandeplanen revideras, samt att påtala om beskrivning av insatser inte stämmer. Vad är en genomförandeplan? 14 Sep 2016 05:20 5.16 K (08_ID_1992) Vad ska en journalanteckning innehålla (03_ID_1992) 0 2 K 0.

Genomförandeplanen ska även innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen. Den bör användas som utgångspunkt för de kontinuerliga journalanteckningar som förs hos utföraren. Genomförandeplanen är en journalhandling och skall sparas.