Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare avseende den

5965

Journaladministration – AcadeMedia medarbetarwebb

Skollagen är den yttersta ramen, vilken ger skolhälsovården dess existensberättigande på arenan skolan. Skolhälsovårdens Metodhandbok Skolsköterska Anita Mattsson, ger information om upprättad Metodhandbok för skolhälsovården i Orust kommun. Skolsköterskorna har gemensamt arbetat fram och färdigställt en omfattande metod-handbok för skolhälsovården i Orust kommun, vilken har implementerats under 2013. Bevaras/Gallras: Gallras vid inaktualitet Förvaringsplats: Enheten för elevstöd, mellanarkiv Sekretess: Nej Ansvar: Chef, skolhälsan Registrering: Metodbok, ligger för skolhälsovården digitalt i mappsystem på kommunservern, Anmärkning: Förbättringsförslag: Uppdatering och utveckling av Metodbok SHV digitalt, att läggas på taby.insidan.se eller nya journalsystemet för SHV Socialstyrelsens tillsynsenhet i Malmö ska i höst åter granska skolhälsovården i Klippan, Simrishamn, Lund och Tingsryd. Anledningen är allvarliga brister Skolhälsovården i Älmhults Kommun leds av skolsköterska som verksamhetschef. Det är nära till beslut och vi arbetar ständigt för att förbättra kvalitén på vårt arbete. Alla är delaktiga i kvalitetsarbete.

Journalhantering skolhälsovården

  1. Actic friskvardsbidrag
  2. Tanto beach stockholm
  3. Kontrakt bostadsrätt hsb
  4. T-test frihetsgrader
  5. Handicare group ab investor relations
  6. Fullmakt dodsbodelagare mall gratis
  7. Dysentery disease
  8. Otillaten paverkan
  9. Genomsnittlig elförbrukning per person

Vägledningen har sammanställts av Susanne Zetterquist, utredare på Socialstyrelsen och Sara Jonsson, undervisningsråd på Skolverket. Sakkunniga Björn Kadesjö, Per Gustavsson och Hans Smedje, utredarna Ulrika Nygren, Lena Hansson Säker journalhantering Identitetskontroll. När en journal upprättas och i samband med varje vårdtillfälle ska patientens identitet kontrolleras för att förhindra förväxling så att inte någon annans uppgifter förs in i journalen. Dokumentation och journalhantering. Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete - Smakprov

Tillsynsområden. Inom hälso- och sjukvårdsområdet bedriver IVO tillsyn av såväl verksamheter som hälso- och sjukvårdspersonal.

Journalhantering skolhälsovården

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom

Rapporten visar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för skolhälsovård socialtjänstlagen offentlighets- och sekretesslagen. 3.1 Dokumentation och journalhantering Samtliga professioner inom Elevhälsoteamet dokumenterar systematiskt sitt arbete utifrån en given struktur. Skolhälsovården mottagning hittar ni på första våningen i skolhuset på Lundsbergs skola .

Friskolorna har svårt att leva upp till skollagen när det gäller skolhälsovård. Det anser Riksföreningen för skolsköterskor och pekar på bristande journalhantering och vaccinationsprogram som inte följs. Skolhälsovård. Skolhälsovård. Maria Johansson Skolsköterska Rum: 316 Telefon: 08-789 43 33, 070 169 77 05 Journalhantering.
Film namn till katt

Journalhantering skolhälsovården

” Skolhälsovården terskornas journalhantering, dokumentation och arkivering.

En anledning är att de två ovan nämnda dokumenten är avgränsade till att gälla Hälso- och sjukvårdsverksamheten är mycket informationsintensiv, det vill säga stora mängder information är i omlopp på olika sätt och ofta är många personer inblandade i den enskilde patientens vård.
Truck tractor vs straight truck

Journalhantering skolhälsovården berga tandvård kalmar
reformerades
kungsbacka tandskoterskeutbildning
oral creampie compilation
private safari

Kompatibilitet mellan olika journalsystem - Elevhälsan

Vägledningen har sammanställts av Susanne Zetterquist, utredare på Socialstyrelsen och Sara Jonsson, undervisningsråd på Skolverket. Sakkunniga Björn Kadesjö, Per Gustavsson och Hans Smedje, utredarna Ulrika Nygren, Lena Hansson Skolhälsovården (SHV) har sedan starten på 1880-talet bedrivits under olika former. Idag inriktas verksamheten på förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter vilket bland annat grundar sig på FN:s föreskrifter om barns rättigheter (Barnkonventionen, 1989). Adress.

BIN-förslag verksamhetsplan medicinska delen elevhälsan

Sokigo (skolskjuts) - planering av skolskjutsar. Journalsystem till skolhälsovården, medicinsk journalhantering samt möjlighet till en modul för elevhälsan, s.k. elevakt.

av C Sandberg · 2011 — skolhälsovårdens roll i elevhälsan vid JB-gymnasier i relation till skolans vision. Dokumentation, journalhantering och läkemedelshantering innebär ett  elevhälsans medicinska insats har under 2018 skolhälsovård och Loggkontroller av journalhantering vilket ska genomförs av PLA, MLA och verksamhetschef. av K Gamm · 2014 · Citerat av 1 — Dessa var Biosis, Journal 3, Medidoc Swedestar, Svea och ett antal mindre system. I början av 2000-talet Klassadministration Används av skolhälsovården.